علي محمد زارع بيدكي

 
  صفحه اصلي پروژه هاي تحقيقاتي  داده هاي محك مقالات و گزارشات  عكسها سايت هاي مرتبط  تماس با من 
 English  
   

صفحه اصلي پروژه هاي تحقيقاتي داده هاي محك مقالات و گزارشات عكسها سايت هاي مرتبط  تماس با من

 

دكتري كامپيوتر نرم افزار 

دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر

دانشگاه يزد

alizareh at yazduni dot ac .ir


دكتري از دانشگاه تهران در رشته كامپيوتر نرم افزار(خرداد 88).

كارشناسي ارشد از دانشگاه تهران در رشته معماري كامپيوتر(دي 81).

كارشناسي از دانشگاه صنعتي اصفهان (شهريور 78).

علاقه منديها:

   بازيابي اطلاعات در وب

   وب كاوي و داده كاوي  

   پردازش و مديريت گرافهاي حجيم

   نمايه سازي و جستجو

   پردازش  زبانهاي طبيعي

   مدل سازي كاربر

   وب معنايي

تدريس دروس زير

   بازيابي هوشمند اطلاعات(نيم سال اول 91-90)

  برنامه نويسي شيء گرا  با  زبان جاوا (نيم سال اول 91-90)

  شبكه هاي كامپيوتري (نيم سال اول 90-89)


| صفحه اصلي | پروژه هاي تحقيقاتي | داده هاي محك  | گزارشات و مقالات  | عكسها  | سايت هاي مرتبط    | تماس با من  |