وبسایت اساتید دانشکده

دکتر فضل الله ادیب نیا

دکتر امير جهانگرد

دکتر ولی درهمی

دکتر مهدی رضاییان

دکتر محمدعلي زارع چاهوكي

دکتر علی محمد زارع بيدكي

دکتر محمدرضا پژوهان

دکتر حسن سماورچی

مهندس مهران شتابی

دکتر مهدی آقا صرام

مهندس محمد طهماسبی

دكتر سجاد ظريف زاده

دکتر محمد قاسم زاده

دکتر علی محمد لطیف

دکتر کیارش میزانیان

مهندس مجید نیک زروبسایت های مربوط به دانشکده

سامياد

موتور جستجوي پارسي جو

آزمایشگاه های دانشکده

آزمایشگاه هوش محاسباتی و رباتیک
ارتباط با ما

آدرس :
يزد، صفاييه، دانشگاه يزد، دانشکده مهندسی کامپیوتر
صندوق پستی 741-89195


تلفن : 8122357 351 98+

فاکس : 8122357 351 98+


چارت هاي درسي

 

كارشناسي-نرم افزار

كارشناسي-فناوري اطلاعات

ريزمواد درسي كارشناسي

تحصيلات تكميلي 94 به بعد

ارشد-نرم افزار(قبل از 94)

ارشد-شبكه(قبل از 94)

ارشد-هوش مصنوعي(قبل از 94)

ارشد-مخابرات امن (قبل از 94)